ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

Посещавайки сайта www.avp-bg.com  вие се съгласявате да спазвате следните „Общи условия“.

Сайтът има чисто информационен характер. Всяка информация за продукт е предоставена от официалния сайт на ФЛП България ( www.flp.bg) . Тази информация обаче не може да се тълкува, като създаваща каквито и да е гаранции или задължения от страна на www.avp-bg.com и не Ви освобождава от задължението да извършва собствени проучвания и тестове.

Информацията в сайта, независимо от контекста на същата, не може да се разглежда и/или приема като средство за диагноза, лечение, лек или предотвратяване на каквото и да било заболяване и във връзка с това:

 • Ние не носим никаква отговорност при възникването на каквито и да било последствия, от прилагане на методи или информация от САЙТА
 • Ние не носим отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на интернет сайта и информацията, публикувана в него.
 • Сайтът НЕ предлага възможност за поръчки онлайн. За да поръчате продуктите на Форевър Ливинг Продъктс е необходимо да ползвате формата за контакт, която се намира в страница За контакти и поръчки или да се свържете с нас на телефон: 0878598881 или на e-mail адрес: info@abv-bg.com.
 • В сайта се предлагат само и единствено продукти на Форевър Ливинг Продъктс.
 • Не изключваме възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта.
 • Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на САЙТА по всяко време и без да известяваме за това, по какъвто и да е начин.
 • Съдържанието от САЙТА може да се използва единствено ако не вреди и не накърнява правата му.
 • Ползвателите на сайта се задължават да спазват Българското законодателство в областта на авторското право и други закони и подзаконови актове, касаещи ползването на Интернет, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Публикуване на ревюта за стоки

 • Публикуването на ревюта не е автоматично, а се извършва от Aloe Vera Products, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език и да съдържат, само и единствено,обективното мнение на автора за съответнатния продукт, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците й, установени в процеса на използването й.Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но само ревюта: които нямат връзка с продукта, относно която са публикувани, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на продукта другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, уронващи престижа и доброто име на когото и да било,както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било. Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. Aloe Vera Products не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта. При всички случаи Aloe Vera Products си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

Политика за защита на личните данни

 • Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

Какви лични данни събираме

 • Когато изпращате запитване към нас, когато се интересувате да закупите продукт (изпратите запитване за продукт) и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име и фамилия, пощенски адрес, телефонен номер, email или др.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

 

Разкриване пред трети страни

 • В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски и др.) или пред компетентни органи.

 

Защита на личните данни

 • Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
  Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

Цялост и задържане на личните данни

 • Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
 • С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна с изпращане на искане до имейл info@avp-bg.com, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Aloe Vera Products и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги и др., за целите на доставка на поръчания продукт/продукти както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Aloe Vera Products, както и целите на обработката и използването.
 • Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни или да поискате данните Ви да бъдат изтрити, следва да изпратите искане до имейл info@avp-bg.com

 

Преглед на продукта

 • При получаването на продукта/продуктите потребителят е длъжен незабавно да ги прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от продуктите заявени в поръчката, незабавно да информира лицето извършващо доставката и/или да откаже поръчката. Ако не направи това, продукта се смята за одобрен, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че продукта му е доставен с явни недостатъци и /или липсата на някой от продуктите .

Използваните в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги , продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях , е единствено на Ваш собствен риск.

Ние си запазваме правото да променяме условията на ползване. Тяхното публикуване ще бъде на това място.